นอกจากการขยันทำงาน หาเงินแล้ว การสวดภาวนาก็เป็นการช่วยเสริมสร้างกำลังใจและเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตอย่างหนึ่ง เป็นหนึ่งในที่พึ่งให้มีแรงใจในการดำเนินชีวิตต่อไป เพราะเชื่อว่าชีวิตมันต้องดีขึ้น จึงได้รวบรวม 5 คาถามงคลที่ดังๆ สำหรับสวดเรียกทรัพย์ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

- Advertisement -

แต่ละคาถานั้นก็มีจากเกจิชื่อดัง ที่รวบรวมและคัดมาเน้นๆ มาให้แล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต เรียกโชคลาภ เรียกทรัพย์ เริ่มจาก

1 คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

- Advertisement -

(9 จบ)

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยได้ยินชื่อของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกันมาบ้างแล้ว โดยคาถานี้โด่งดังเป็นอันมาก หลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือ พระราชพรหมยาน ได้รับคาถาเหล่านี้มาโดยตรงจากองค์สมเด็จฯ (องค์ปฐม) ตั้งแต่ปี 2517 เป็นเวลา 4 ปี จึงจะได้ครบ พระราชพรหมยาน ท่านบอกว่าคาถาที่ได้จากกรรมฐาน เขาจะไม่บอกใคร

หลังจากมีการเริ่มก่อสร้างวัดท่าซุง และต้องเร่งรัดให้เสร็จทันปี 2532 อีกทั้งเศรษฐกิจช่วงนั้นไม่ดี องค์สมเด็จฯ จึงได้อนุญาตให้คาถาบทนี้เป็นสาธารณะ

2 คาถาเรียกทรัพย์ (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค)

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (1 จบ)
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

- Advertisement -

(3 จบ 7 จบ หรือ 9 จบ)

หลวงพ่อปาน หรือพระครูวิหารกิจจานุการ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่ง พระนครศรีอยุธยา ท่านมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในวงการนักสะสมพระเครื่อง อีกทั้งยังเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอีกด้วย

3 คาถามหาลาภ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา)

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
เกรัตสะ พระพุทธชิตา
สัพพโส คุณะวิภา
สัมปัจโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
ภะวันตุ เม

หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก หรือพระมงคลสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดตะโก เป็นพระเกจิดังอันดับต้นๆ ของไทย มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย มีชื่อเสียงมากในพระนครศรีอยุธยา โด่งดังในเรื่องความขลัง เมตตามหานิยม โชคลาภ

- Advertisement -

4 คาถาขอลาภจากพระสีวลี (หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์)

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

สีวะลี มหาเถรัง วันทามิหัง ( 3 จบ )
มหาสีวลี เถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวะลี เถโร ลาภัง เม เท ถะ

หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นพระเถระและเกจิอาจารย์ ผู้เคร่งครัดในธุดงควัตร ปลีกวิเวก และมีความสมถะ ท่านศึกษาเล่าเรียนจนสามารถอ่านเขียน บาลีได้ แต่ไม่ยอมสอบเอาวุฒิ จนพระผู้ใหญ่ทุกรูปต่างเข้าใจว่าท่านไม่ต้องการมีสมณะศักดิ์สูงๆ เรียนเพื่อเอาวิชามาศึกษาพระธรรมคำสอนเท่านั้น

หลวงพ่อเกษม เป็นพระสายวิปัสสนาโดยแท้จริง ท่านได้ปฏิบัติธรรม ณ สุสานไตรลักษณ์ตลอดชนชีพ จนกระทั่งครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ สุสานไตรลักษณ์ ด้วยทรงมีความเคารพศรัทธาในความที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

5 คาถามหาลาภ (บูชาพระสีวลี)

- Advertisement -

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ

พระสีวลี เป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการเป็นเอตทัคคะ ผู้เลิศในทางผู้มีลาภมาก คนไทยเชื่อว่าผู้ใดได้บูชาพระสีวลีเถระแล้ว จะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา

อย่างไรก็ดีการสวดภาวนาบริกรรมคาถา จะสำเร็จลุล่วง เรียกโชค โภคทรัพย์สำเร็จ ขึ้นอยู่กับบุญกุศลและโชคชะตาของผู้นั้นด้วย ขยันทำงาน อยู่ในศีลธรรมอันดี และสวดบริกรรมคาถาเหล่านี้ จะช่วยให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นแน่นอน

เรียบเรียงโดย คิดดี ใจมีสุข
แหล่งอ้างอิง 1, 2, 3, 4, 5

- Advertisement -