จากบทความก่อนหน้านี้ที่เคยนำเสนอไปเกี่ยวกับ ความหมายของจำนวนธูป จุดธูปกี่ดอกหมายถึงอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาดูวิธีไหว้กลางแจ้ง เพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรหรือเพื่อแก้เคล็ด ทำอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

สำหรับการไหว้กลางแจ้ง จะใช้ธูปทั้งหมด 36 ดอก ซึ่งหมายถึงไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ได้แก่ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมเป็น 36 ชั้น ทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบโดยทั่วกัน

โดยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่หลายคนเคยทำแล้วบอกต่อๆ กันมาว่าทำแล้วชีวิตดีขึ้นจริง และเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับผู้กราบไหว้อีกด้วย

วิธีไหว้กลางแจ้ง ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์-เจ้ากรรมนายเวร บนบาน หรือแก้เคล็ด

หลังจากที่ไม่นานมานี้ได้มีกระแสการแชร์บอกต่อๆ กันเกี่ยวกับวิธีการไหว้กลางแจ้ง ซึ่งบอกรายละเอียดวิธีการไหว้กลางแจ้งเอาไว้อีกด้วย

สิ่งของที่ต้องเตรียม
ธูป 36 ดอก ดอกบัวหรือดอกไม้ 1 กำ

- Advertisement -

วิธีไหว้กลางแจ้ง
( ตั้งนะโม 3 จบ ) สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวา รัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า (บอกชื่อตัวเอง) จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจก็ดี ขอได้โปรด อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้น ไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

สำหรับใครที่เคยเห็นโพสต์เกี่ยวกับการไหว้กลางแจ้งของผู้ใช้เฟสบุ๊กท่านหนึ่ง ก็สามารถทำตามในโพสต์ได้เช่นกัน ซึ่งก็มีหลายคอมเม้นท์ที่เข้ามายืนยันมาทำแล้วชีวิตดีขึ้นจริงๆ และบางคอมเม้นท์ก็แนะนำว่าการไหว้กลางแจ้ง หลังจากไหว้ไปแล้ว 1 ครั้งให้งดไหว้เป็นเวลา 6 เดือน

วิธีไหว้กลางแจ้ง ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์-เจ้ากรรมนายเวร บนบาน หรือแก้เคล็ด

บทความโดย คิดดี ใจมีสุข

- Advertisement -

ขอบคุณภาพประกอบ: ลิงค์