วันนี้ 17 กรกฏาคม facebook fanpage: สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station โพสต์ข่าวดีสำหรับกลุ่มคนเปราะบาง ที่มีมาตรการช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท ล่าสุดเผยกำหนดวันและวิธีการจ่ายเงินดังกล่าวแล้ว

- Advertisement -

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางรายละ 3,000 บาท โดยก่อนหน้านี้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางรายละ 1,000 บาท เป็นจำนวน 3 เดือน

ล่าสุดเผยจ่ายเงินผ่านกรมบัญชีกลางครั้งเดียว 3,000 บาท โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน

โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์คือเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแรกเกิด ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการอื่นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงานมาก่อน

วันที่กำหนดจ่ายเงินก้อนนี้คือวันที่ 20 กรกฎาคมนี้

- Advertisement -

โดยจะโอนไปยังบัญชีผู้มีสิทธิ์เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน กรณีรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวนำเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ต่อไป

เรียบเรียงโดย ยังโสด
ที่มา : ลิงค์